Giỏ hàng

Kỉ thuật trồng cỏ Alfalfa - Linh Lăng, Stylo

Chuẩn bị: tiến hành cày đất, để khoảng 10 ngày phun thuốc diệt cỏ dại, sau đó làm đất nhỏ. Có thể trồng quanh năm trên đất có nước tưới.

 

Chú ý: hạt ngâm nước 8-10 giờ (ngâm qua đêm)sau đó vớt để ráo, đem gieo.

 

Mật độ & gieo trồng: Rạch hàng cách nhau từ 30-40cm, bón lót phân chuồng hoai mục và phân chân dùng bón lót. Vãi hạt giống theo hàng, lấp mỏng 1cm đất mịn hoặc không cần lấp và tưới ẩm ngay

Có thể gieo vãi như mạ, sau đó khỏa lấp hạt khoảng 1cm.

Xử lý thuốc diệt côn trùng, tưới ẩm liên tục cho đên khi hạt nảy mầm đều. Số lượng hạt giống trên 1 ha khoảng 15- 20 kg.

 

Chăm sóc & thu hoạch: tiến hành làm cỏ dại, bón phân NPK khi cây còn nhỏ, bón thúc phân đạm giai đoạn cuối, tưới đủ ẩm khi thời tiết khô hạn. Thu hoạch sau 60 ngày gieo đối với Stylo, thu hoạch sau 70 ngày đối với Alfalfa - Linh Lăng.

 

Thu hoạch chừa phần gốc khoảng 5 cm, sau mỗi lần thu hoạch tiến hành chăm sóc như trên.

Danh mục tin tức